Wednesday, 2 October 2013

RSS reader

RSS is a link containing usually all website updates, now you can read your favorite RSSes with Rebol:Here is the sourcecode:

REBOL [
    Title: "RSS feed reader"
    Purpose: "Live Bookmarks"
    Date: 2007-07-20
    Version: 2.0.6
    Author: "Piotr Gapinski"
    Email: {news [at] rowery! olsztyn.pl}
    File: %rss.r
    Url: http://rowery.olsztyn.pl/narg/rebol/rss
    Copyright: "Olsztynska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl"
    License: "GNU General Public License (Version II)"
    Library: [
        level: 'intermediate
        platform: 'all
        type: [tool]
        domain: [web]
        tested-under: [
            view 1.3.1   on [Linux]
            view 1.3.2   on [Linux WinXP]
        ]
        support: none
        license: 'GPL
    ]
    Zmiany: {
        2.0.6 2007-07-20
        - funkcja iconv umozliwia pelna obsluge UTF-8; nieznane znaki sa zamieniane na "."
        - standardem docelowym nie moze byc UTF-8, zrodlowym nie moze byc ASCII
        - local-charset jest inicjalizowany tylko raz na poczatku dzialania skryptu
        2.0.5 2007-07-12
        - znaki UTF-8 skladajace sie z trzech oktetow sa usuwane
        - path-thru potrafi obslugiwac url bez nazwy pliku
        2.0.4 2007-04-03
        - wybieranie rss za pomoca klawiatury powoduje aktualizacje listy kanalow
        2.0.3 2007-03-22
        - read-thru potrafi zapisywac w cache pliki zawierajace znaki specejalne;
          mozliwe dzieki podmianie funkcji path-thru
        2.0.2 2007-03-12
        - ctx-rss-xml/escape-html domyslnie usuwa nieznane entity html
        - zamienione kody znakow zet i ziet dla utf-8; zobacz standards/utf-8
        - docelowe kodowanie znakow jest uzaleznione od systemu operacyjnego;
            zobacz ctx-rss-xml/to-local-charset
        2.0.1 2007-03-09
        - obsluga polskich znakow w standardzie UTF-8; zobacz ctx-rss-xml/iconv
        - obsluga znacznikow ldquo, rdquo oraz rsquo; zobacz ctx-rss-xml/escape-html
    }
]
if system/version < 1.3.1 [to error! "RSS feed reader requires Rebol/View 1.3.1 or greater"]
secure allow
if error? err: try [
ctx-rss-hosts: context [
    hosts: [
        ; [site "nazwa serwisu" url url!-pliku-rss refresh time!-do-odswiezenia]
        ; Linux
        [site "Linuxnews.pl" url http://linuxnews.pl/feed/ refresh 1:00]
        [site "jakilinux.org" url http://jakilinux.org/feed/]
        [site "7th Guard"     url http://rss.7thguard.net/7thguard.xml]
        [site "Linux.com"     url http://www.linux.com/index.rss]
       
        ; Slackware
        [site "Slackware Changelog" url http://riexc.r1g.edu.lv/stuff/slachrss.php]
        [site "Slackware SSA" url http://dev.slackware.it/rss/slackware-security.xml]
        [site "Develia.org"   url http://www.develia.org/news.rss20.en.xml]
       
        ; Software
        [site "KDE-Apps.org" url http://www.kde.org/dot/kde-apps-content.rdf]
        [site "Freshmeat"     url http://freshmeat.net/backend/fm-releases.rdf]
        [site "Google: CakePHP" url http://groups.google.com/group/cake-php/feed/rss_v2_0_msgs.xml]
        [site "Rails Trac"   url http://dev.rubyonrails.org/timeline?milestone=on&ticket=on&ticket_details=on&changeset=on&max=30&daysback=7&format=rss]
        [site "Google: RubyOnRails" url http://groups.google.com/group/rubyonrails/feed/rss_v2_0_msgs.xml]
        [site "Joel on Software" url http://www.joelonsoftware.com/rss.xml]
        ; Programming Languages
        [site "REBOLution"   url http://www.rebol.net/blog/carl-rss.xml]
        [site "Rebol3 Front Line" url http://www.rebol.net/r3blogs/rebol3-rss.xml]
        [site "Rebol.org"     url http://www.rebol.org/cgi-bin/cgiwrap/rebol/rss-get-feed.r]
        [site "PHP Home"     url http://www.php.net/news.rss]
        [site "Ruby Home"     url http://www.ruby-lang.org/en/index.rdf]
        [site "Mono Project" url http://www.mono-project.com/news/index.rss2]
       
        ; DB
        [site "MySQL"         url http://dev.mysql.com/mysql.rss]
        [site "PostgreeSQL"   url http://www.postgresql.org/news.rss]
        [site "OTN Headlines" url http://www.oracle.com/technology/syndication/rss_otn_news.xml]
        ; Amiga
        [site "Polski Portal Amigowy" url http://www.ppa.pl/newsy/b2rss.xml]
        [site "EXEC.pl" url http://www.exec.pl/news.rss]
        ; Inne
        [site "Rowery!Olsztyn" url http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/feed.php refresh 2:00]
        [site "DCResource"   url http://www.dcresource.com/newsfeed/news.rdf]
    ]
    def-refresh: 1:00
    set 'rss-site has [site] [
        ; zwraca liste nazw serwisow rss
        site: copy []
        foreach rss hosts [append site rss/site]
        return site
    ]
    set 'load-rss func [
        "Wczytuje RSS serwera okreslonego pozycja w liscie serwerow; Zwraca string! lub none!"
        num [integer!] "numer sajtu"
        /force "wymusza aktualizacje danych"
        /local url dat] [
        attempt [
            url: to-url hosts/:num/url
            dat: either any [not (valid-rss num) force] [read-thru/update url] [read-thru url]
            to-string dat
        ]
    ]
    set 'valid-rss func [
        "Sprawdza czy dane w cache sa aktulne; Zwraca wartosc logic!"
        num [integer!] "numer sajtu"
        /local max-age] [
        if not attempt [exists? path-thru hosts/:num/url] [return false]
        max-age: any [
            attempt [to-time hosts/:num/refresh]
            def-refresh
        ]
        ((rss-datetime num) + max-age) > now
    ]
    set 'rss-datetime func [
        "Pobiera date pobrania danych do cache; Zwraca wartosc date!"
        num [integer!] "numer sajtu"] [
        any [
            attempt [modified? path-thru hosts/:num/url]
            now
        ]
    ]
]
ctx-rss-xml: context [
    standards: [
        ; tabela standardow zamiany 18 polskich znakow (duze/male)
        windows-1250 [165 198 202 163 209 211 140 143 175 185 230 234 179 241 243 156 159 191]
        iso-8859-2 [161 198 202 163 209 211 166 172 175 177 230 234 179 241 243 182 188 191]
        utf-8 [260 262 280 321 323 211 346 377 379 261 263 281 322 324 243 347 378 380]
        ascii [065 067 069 076 078 079 083 090 090 097 099 101 108 110 111 115 122 122]
    ]
    local-charset: select standards any [select [4 ascii 3 windows-1250] (fourth system/version) 'ascii]
   
    to-local-charset: func [
        "Zmienia standard polskich znakow; Zwraca string! po konwersji"
        str [string!] "tekst do konwersji"
        encoding [string! none!] "standard zrodlowy"] [
        encoding: attempt [to-word to-string encoding]
        iconv str any [(select standards encoding) standards/utf-8] local-charset
    ]
    iconv: func [
        "Konwertuje polskie znaki w tekscie; Zwraca string! po konwersji"
        str [string!] "tekst do konwersji"
        inp [block!] "tablica konwersji (wejsciowa)"
        out [block!]   "tablica konwersji (wyjsciowa)"
        /local i j c here] [
        ; standardem docelowym nie moze byc UTF-8, zrodlowym nie moze byc ASCII
        if any [
            same? inp out
            same? inp standards/ascii
            out/1 > 255 ; foreach code out [if code > 255 [break/return true]]
        ][return str ]
       
        parse/all str [
            any [
                here: skip (
                    c: first here
                    if all [(inp/1 < 255) (c > 127)] [
                        ; znaki narodowe maja kod > 127
                        any [
                            none? i: attempt [index? find inp to-integer c]
                            change here to-char out/:i
                        ]
                    ]
                    if all [(inp/1 > 255) (c > 127)] [
                        ; UTF-8
                        ; znaki < 128 sa przepuszczane bez zmian
                        either all [(c > 191) (c < 224)] [
                            ; dwa okrety
                            i: ((to-integer c) and 31) * to-integer (power 2 6)
                            i: i or (to-integer (second here) and 63)
                            remove/part here 2
                        ][
                            ; trzy oktety
                            i: ((to-integer c) and 15) * to-integer (power 2 12)
                            i: i or ((to-integer (second here) and 63) * to-integer (power 2 6))
                            i: i or (to-integer (third here) and 63)
                            remove/part here 3
                        ]
                        insert here any [
                            if none? j: attempt [index? find inp i] ["."]
                            to-char out/:j
                        ]
                    ]
                ) :here
                skip
            ]
        ]
        head here
    ]
    tokens: ["amp" {&} "lt" {<} "gt" {>} "nbsp" { } "apos" {'} "quot" {"} "raquo" {-} "ldquo" {"} "rdquo" {"} "rsquo" {'}]
    escape-html: func [
        "Zamienia encje HTML na tekst; Zwraca string! po konwersji"
        text [string!] "tekst do konwersji"
        /local here there entity] [
        entity: complement charset { :;<>&#}
        parse/all text [
            any [
                here:
                end break
                | "&"
                    [
                    "#" copy item to ";" skip there: (
                        remove/part here there
                        attempt [insert here form to-char to-integer item]
                    )
                    :here
                    | copy item some entity ";" there: (
                        remove/part here there
                        any [
                            none? code: select tokens item
                            insert here code
                        ]
                    )
                    :here
                    ]
                | ["<![" "CDATA[" | "]]>"] there: (remove/part here there) :here
                | skip
            ]
        ]
        head here
    ]
    strip-html: func [
        "Usuwa znaczniki HTML z tekstu; Zwraca string! po konwersji"
        text [string!] "tekst do konwersji"
        /local page] [
        remove-each tag page: load/markup escape-html (trim/lines/tail text) [tag? tag]
        form page
    ]
    rss: copy [] ; miejsce na wynikowa tablice informacji
    ctx: copy [] ; kontekst znalezionego znacznika

    emit: func ['scope desc] [
        desc: any [desc ""]
        repend ctx [scope (strip-html desc)]
    ]
    parts: [
        ["<channel" thru ">" (append rss 'channel ctx: copy [])] | </channel> |
        ["<image" thru ">" (repend rss [ctx 'image] ctx: copy [])] | </image> |
        ["<items" thru ">"] | </items> |
        ["<poll" thru ">" (repend rss [ctx 'poll] ctx: copy [])] | </poll> |
        ["<textinput" thru ">" (repend rss [ctx 'textinput] ctx: copy [])] | </textinput> |
        ["<item" thru ">" (repend rss [ctx 'item] ctx: copy [])] | </item> |
        [<title> copy title to </title> (emit 'title title)] |
        [<link> copy link to </link> (emit 'link link)] |
        [<url> copy url to </url> (emit 'url url)] |
        [<description> copy desc to </description> (emit 'description desc)] |
        [<pubdate> copy pubdate to </pubdate> (emit 'pubdate pubdate)] |
        [<dc:date> copy pubdate to </dc:date> (emit 'pubdate pubdate)] |
        [<dc:pubdate> copy pubdate to </dc:pubdate> (emit 'pubdate pubdate)] |
        skip
    ]
    rules: [
        some parts
        to end (repend rss [ctx])
    ]
    set 'parse-rss func [
        "Zamienia RSS XML na blok danych rebol; Zwraca wartosc logic!"
        scope [word!] "zakres danych (channel|image|item|poll|...)"
        dat [string!] "dane xml"
        f [any-function!] "funkcja callback; otrzymuje parametry scope jako argument (block!)"
        /local rc encoding] [
        rc: true
        ; pobieranie poszczegolnych newsow (item) oznacza koniecznosc odwiezenia calego rss
        if any [(empty? rss) (scope = 'item)] [
       
            ; konwertuj wykryty standard (domyslnie UTF-8)
            any [
                parse/all detab dat [
                    to "<?xml" thru "encoding" 2 skip
                    copy encoding to {"}
                    thru {?>} to end
                ]
                encoding: none
            ]
            dat: to-local-charset dat encoding
            clear rss
            clear ctx
            rc: parse/all detab dat rules
        ]
        if rc [
            ; dla kazdego elementu zakresu (scope) wywolaj funkcje callback
            ; parametrem funkcji callback jest blok danych zwiazany z danym zakresem
            ; na wszelki wypadek jest sprawdzane czy zakres (scope) jest typu word! co
            ; zapobiega przekazywaniu do callback przypadkowych danych
            foreach [item item-data] rss [if all [(word? item) (item = scope)] [f item-data]]
        ]
        return rc
    ]
]
ctx-rss-display: context [
    def-offset: 4x1 ; odleglosc XY od gornej ramki do pierwszego elementu listy newsow
    def-list-separator: on
    def-list-date: on
    def-list-desc: on
   
    pos-offset: def-offset
    browse-url: none
    list-box: none
    list-pane: none
    last-rss-num: 0
    ; funkcje przesuwajace liste newsow (scroll-list) oraz scrollera (scroller-value)
    ; przesuniecie slidera powoduje aktualizacje pozycji listy newsow
    scroll-list: func [value [number!]] [
        list-box/offset/y: negate value * (list-box/size/y - gui-news-list/size/y)
        show list-box
    ]
    scroller-value: func [distance [number!]] [
        delta-y: gui-news-slider/data + (distance * 20 / pos-offset/y)
        if delta-y < 0 [delta-y: 0]
        if delta-y > 1 [delta-y: 1]
        scroll-list gui-news-slider/data: delta-y
        show gui-news-slider
    ]
    ; funkcje wybierajace z listy nastepny (next-host) lub poprzedni (prev-host) serwis rss w liscie
    ; lista serwisow jest pobierana bezposredniu z VID gui-hosts-list
    next-host: has [data] [
        data: skip gui-hosts-list/data 1
        if not empty? data [gui-hosts-list/data: data]
        index? gui-hosts-list/data
    ]
    prev-host: does [index? gui-hosts-list/data: skip gui-hosts-list/data -1]
    clear-display: does [
        ; inicjalizuje zmienne gui; funkcja musi byc wywolana przed dostepem do list-pane i list-box
        ; odswiezenie gui nastepuje w funkcji display-rss
        pos-offset: def-offset
        list-box: make-face/size 'box as-pair gui-news-list/size/x 1
        gui-news-list/pane: list-box
        list-pane: list-box/pane: copy []
    ]
    display-error: func [
        "Wyswietla informacje o bledzie; Odswiezenie gui nastepuje w funkcji display-rss"
        text [string!] "naglowek bledu"
        desc [string! none!] "opis bledu"] [
        clear-display
        hide gui-browse-button
        append-news text none desc none
    ]
    parse-rss-items: func [
        "Callback funkcji parse-rss; Dodaje do listy koleny news"
        news [block!] "block danych przekazany przez parse-rss"
        /local link desc date] [
        desc: attempt [news/description]
        link: attempt [news/link]
        date: any [
            attempt [form to-date skip news/pubdate 5]
            attempt [form to-date replace copy news/pubdate "T" " "]
            attempt [news/pubdate]
        ]
        attempt [append-news (form news/title) link desc date]
    ]
    parse-rss-channel: func [
        "Callback funkcji parse-rss; Pobiera channel/link url do zmiennej globalnej browse-url"
        channel [block!] "block! danych przekazany przez parse-rss"] [
        browse-url: none
        any [
            attempt [
                browse-url: to-url channel/link
                show gui-browse-button
            ]
            hide gui-browse-button
        ]
    ]
    set 'display-rss func [
        "Wyswietla rss serwera okreslonego pozycja w liscie serwerow; Zwraca wartosc logic!"
        num [integer!] "numer sajtu"
        /force "wymusza aktualizacje danych"
        /local desc link nf error list-lay tl][
        either all [(valid-rss num) (not force)][
            ; jezeli nie bylo zmiany rss - nie odswiezaj listy
            if (last-rss-num = num) [return true]
            nf: false
            dat: load-rss num
        ][
            nf: flash/with "Please Wait..." main-window
            dat: load-rss/force num
        ]
        last-rss-num: num
        ; upewnij sie ze gui-hosts-list zawiera poprawne dane o wybranym serwerze rss
        gui-hosts-list/data: skip gui-hosts-list/list-data (num - 1)
        gui-hosts-list/text: first gui-hosts-list/data
        attempt [
            ; hack! niestety wymaga by drop-down by wczesniej chociaz raz otwarty
            if list-lay: gui-hosts-list/list-lay [
                tl: first list-lay/pane
                ; zmien podswietlony element w liscie drop-down zgodnie z wyborem usera
                clear tl/picked
                append tl/picked gui-hosts-list/text
                ; przesun liste tak by nowy element byl widoczny
                tl/sld/data: (index? gui-hosts-list/data) / (length? gui-hosts-list/texts)
                do-face tl/sld tl/sld/data
            ]
        ]
        either not none? dat [
            clear-display
            gui-timer/text: form rss-datetime num
            error: not all [
                parse-rss 'item dat :parse-rss-items
                parse-rss 'channel dat :parse-rss-channel
                not empty? list-pane ; list-pane jest pusty gdy gui-news-list nie zawiera newsow
            ]
        ][
            ; dane nie zostaly zaladowane
            error: true
        ]
        if error [display-error {Error reading news feed!} {please check internet connection; press "refresh" button to try again}]
        if nf [unview/only nf]
        ; przesun scroller w polozenie wyjsciowe i przelicz pozycje suwaka
        gui-news-slider/data: 0
        gui-news-slider/redrag (gui-news-list/size/y / list-box/size/y)
        show [
            gui-news-slider
            gui-timer
            gui-news-list
            gui-hosts-list
        ]
        recycle
        return not none? dat
    ]
    make-header: func [
        "Tworzy naglowek wiadomosci wykorzystujac VID button; Zwraca object! VID BUTTON"
        hdr-text [string! none!] hdr-url [url! string! none!] hdr-size [pair!] hdr-offset [pair!]] [
        make get-style 'button [
            size: hdr-size
            offset: hdr-offset
            text: trim/lines/head/tail hdr-text
            edge: make edge [size: 0x0]
            font: make font [align: 'left size: 13]
            user-data: either none? hdr-url [none] [copy hdr-url]
            action: make function! [] [any [(none? user-data) (browse/only user-data)]]
        ]
    ]
    make-line: func [
        "Tworzy linie oddzielajaca naglowek wiadomosci od jej tresci; Zwraca object! VID BOX"
        line-size [pair!] line-offset [pair!]] [
        make get-style 'box [
            size: line-size ; minimalna wysokosc 'box wynosi 3pix
            offset: line-offset
            edge: make edge [color: coal size: 1x1]
        ]
    ]
    make-description: func [
        "Tworzy opis wiadomosci wykorzystujac VID txt; Zwraca object! VID TXT"
        desc-text [string! none!] desc-size [pair!] desc-offset [pair!]] [
        make get-style 'txt [
            size: desc-size
            offset: desc-offset
            text: trim/lines/head/tail desc-text
            font: make font [align: 'left color: black]
        ]
    ]
    make-pubdate: func [
        "Tworzy informcje o dacie publikacji wykorzystujac VID text; Zwraca object! VID TEXT"
        pubdate-text [string! none!] pubdate-size [pair!] pubdate-offset [pair!]] [
        make get-style 'text [
            size: pubdate-size
            offset: pubdate-offset
            text: trim/lines/head/tail pubdate-text
            font: make font [align: 'left color: black name: "arial" size: 11]
        ]
    ]
    append-news: func [
        "Dodaje pozycje do listy wyswietlanych newsow (list-box); Nie zwraca wartosci"
        text [string!] "tekst do wyswietlenia"
        link [string! none!] "link powiazany z tekstem do wyswietlania lub none!"
        desc [string! none!] "dodatkowe informacje do wyswietlenia lub none!"
        date [string! none!] "data publikacji"
        /local btn btn-size wh] [
        btn-size: as-pair (gui-news-list/size/x - pos-offset/x - 8) (16)
        jobs: [
            ; [check this] [do that]
            [true] [make-header text link btn-size pos-offset]
            [def-list-separator] [make-line (as-pair btn-size/x 3) pos-offset]
            [all [def-list-date date]] [make-pubdate date btn-size pos-offset]
            [all [def-list-desc desc]] [make-description desc btn-size pos-offset]
        ]
        foreach [check job] jobs [
            if do check [
                btn: do job
                ; jezeli tekst nie miesci sie w jednej linijce to zmien wysokosc przycisku (Y)
                if not zero? (wh: size-text btn) [btn/size/y: wh/y + 4]
                append list-pane btn
                list-box/size/y: list-box/size/y + btn/size/y
                pos-offset: as-pair (pos-offset/x) (pos-offset/y + btn/size/y)
            ]
        ]
        ; dodaj odstep miedzy poszczegolnymi newsami
        list-box/size/y: list-box/size/y + 4
        pos-offset/y: pos-offset/y + 4
    ]
    set 'look-and-feel stylize [
        cycle-list: drop-down 180 rows 8 texts rss-site black [
            ; self/data musi zawierac index? do pozycji elementu w liscie self/list-data
            ; z indexu korzystaja wszystkie funkcje gui
            gui-hosts-list/data: find gui-hosts-list/list-data gui-hosts-list/data
            display-rss index? gui-hosts-list/data
        ]
        refresh-btn: btn #"r" "Refresh" [display-rss/force index? gui-hosts-list/data]
        browse-btn: btn #"b" "Browse Site" [if not none? browse-url [browse/only browse-url]]
        about-btn: btn-help [browse http://www.rebol.org/cgi-bin/cgiwrap/rebol/view-script.r?script=rss.r]
        news-list: box 336x260 edge [size: 1x1 color: black]
        news-slider: scroller 16x260 edge [size: 1x1 color: black] [scroll-list value]
        refresh-time: info 200 middle form now edge [size: 0x0]
            feel [engage: func [face action event] [if action = 'time [do-face face none]]]
            [display-rss index? gui-hosts-list/data]
    ]
       
    insert-event-func [
        switch event/type [
            ; obsluga kolka w myszce (przesuwanie listy newsow)
            scroll-line [scroller-value event/offset/y]
            ; obslga klawiszy kursora
            key [
                switch event/key [
                    up [scroller-value -3]
                    down [scroller-value 3]
                    left [display-rss prev-host]
                    right [display-rss next-host]
                ]
            ]
        ]
        event
    ]
]
if get-env "KDEDIR" [
    attempt [
        unprotect 'browse
        browse: func [value [any-string!] /only][call reform ["konqueror" rejoin [{"} value {"}]]]
    ]
]
attempt [
    unprotect 'path-thru
    path-thru: func [
        "Return a path relative to the disk cache."
        url /local purl path
    ][
        if file? url [return url]
        if not all [purl: decode-url url purl/host] [return none]
        path: rejoin [view-root/public slash purl/host slash any [purl/path ""] any [purl/target ""]]
        any [(suffix? path) append path "index.txt"]
        foreach ch [{?} {*} {"} {<} {>} {|}] [replace/all path ch "_"]
    ]
]
img: load 64#{
/9j/4AAQSkZJRgABAQIAAAAAAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V
FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL
Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAfQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA
AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh
MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6
Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ
mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx
8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA
AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV
YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp
anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE
xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDt
aKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEoyKCQoyTxV
SWVpG2jOKAFml3HavSprWxL4aQcelSWdnjEkg57Cr+MUAIqqi4AwKXpS9KoXl55f
yIeaAFvb0Rgoh+astiWbcxyTQSWOT1NJQAUtFFACVYtLczyDI+UdahVdzADvW1aQ
CGEDuaAJlUKoA6CloooAKKKKACiiigAoopCwHU0AZuqdQKz60ryI3MgEfOKbHph6
uaAM7BNSJbyueENa8dnCn8OanACjAGKAMuPTWJy5xVuOyhjHTJqzjij8KAGhQvQA
UtFFACUUtJQAlFFBoAQ0UGigCvdQCWM4HNZDqUYqeCK36z763/jUfWgDPooooAKK
KKAEpKdTaACiiigDZooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig
BKCcDJoJxyaikLHoM56CgCKWQyNsXkmrlpZ7QHk5PpTrSzCDe4+arlABiiiq13dL
ChAPzUAMvbsRKUX7xrJYknJOSaV3Z23MeTTaACloooASiinxRmRwo70AW9Pt977y
OBWoKZDGIowop+RQAtFMaVF6sKhe+hXvmgCzSZrOk1Psoqs95M/8WBQBsNKidWFV
31CJenNZLOzdWNNoAvyak5+6MVWkuZXPLGoaKANXTeYjV2qemf6k1doASiiigApK
U0lACUUUUAIaKDRQAGkNLSGgBKMUUUAJSMoZSD3p1JQBj3cHkvx0qCtq4hEsZBHN
YzoUYq3WgBKKKKAEooooATFFLRQBsUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU
UAFFFJQAtITgc0HgZp8Ue794/CjtQAJHlfMfgCiFo/Mz+VVby7LsUQ4UVXSdk6UA
bwIPSlrIS+ZasQ3kkrYAoAs3M6wRknrWLJK0rlm71qS2XnHc7n6UwaYnc5oAzKMV
rLp0YqQWUI/hoAxdp7A08QyHoprbEEa9FFOCqOgFAGOtlM38NPjK2b/Ny1acriOM
saxJXMkhY+tAFttSc/dAqB7yZz96oKKAHNIzdSabRRQAUlLRQAUUUUAJRRRQBraZ
/qKu1S0z/UVdoASilpKAA0lLSUAFJS0hoAKSlpDQAUhpTSUAFIaWkoAKSlpKAENU
r633DzFHNXjSEAjBoAwT1oqe7h8qQkDg1BQAlFFFABRRRQBsUUUUAFFFFABRRRQA
UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFCKZHwOnc0AOiTzOTwoqC9u8/u4uB3NOu7oKPKiOM
dazue9AC0lLQOtACqpdgq9a2LO2EMYJ+8agsLXaBI457VoUAFFFFABRRRQAUUUyR
wkZY9qAKOozceWD9az6fM/mSFs96ZQAUUUUAJRilooASiijFABRRRQAUlLSUAa2m
n9zV2qOmH90avUAFJS0UAJQaKDQAlJS0UAJRQaKAENJSmigBDSGlNIaACiiigBKS
lpKAIriESxkd6x3UoxU8YrdqjfW4I8xfxoAzqKekbucKM1ai0925fgUAUqK1xZwq
MYooAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikOTwOpoAACzBVoup1t4zGn3u
5p8kgtYefvkVlu5dtxOSaAEJJOT1pKKWgAq3Y2xkfew+UVDbwmaQAVtRRiJAooAc
AAMCloooAKKKKACiiigAqhqE2B5YPXrV5mCjJ7Vizv5krN70ARUYoxRigAxSUtFA
CUUuKSgAooooASilpKACijFFAGppn+qNXqoaX/qzV+gAooooASiiigBKKKKAEooo
oAQ0Gg0GgBDSUtJQAUlKaY8qJ95hQA40hOBmqkmoKv3OapSXUsv8WB7UAaUl1FHk
Fsn0qlNflxtAAFVDyeaKANa0eNowQBnvU5rJtJjFIMng1rAhgDQAfjRRRQBDRRRQ
AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJS0lAB0FPXbEhlf8AAU1AGO4/dXrVS7uPOfaD8ooA
jnmaVySeKjpKWgApQpZsDqaSr9hb7j5jDpQBas4BFEMj5jVmiigAooooAKKKKACi
iigCrfS7IcdzWVVm9k8yXHYVXoASilooASkxTjSUAJRS4pMUAJiinUmKAEopcUlA
BSUtFAGhpZ4YVo1m6Z95hWlQAUUUUAFJS0lACUUtJQAlFLTSwA5IFAAaKglvYY+N
2TVOTUXbIQYFAGi7KvU1Wkv4k6cms15pJOrGo6ALUt9I+dvAqszsxyxzSUlABRRR
QAGiiigAzWlZT71CMeazadE5jkDCgDaopscodAwPWigBlFFFABRRRQAUUUUAFFFF
ABRRRQAlGNzbB1NDHApWf7PCWb756UARXk3lp5SH61RpWYuxYnrSUAFFLSqpY4He
gCS3hMsgA6VtIgRdo7VBZ24hj9zVmgAooooAKKKKACiiigAqKeQRxM1S1Q1CTogo
Aos25iT3pKKKACiiigAoxRRQAYoNFFACUGlpKAEoIpaKAG0UpFFAF3TT+8IrTrK0
44mxWpQAtFFNaRV6kCgB1JVaS/iQ4HNVJdRduFGKANMsq9SKryXsSd8msp55H6sa
j696AL0upMeEFVHuJJM5Y4plJQAp5pKWkNABRRRQAlFFBoASiiigAoNFBoAKKKSg
CVJ3RdoPFFRUUAbFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACUUtMlfYme9ACrguSfurVO4mM0hP
YVLcSMsYUd+tVaACgUoooABV2wg3vvI4FVY0LuFHetqGMRRhRQBJRRRQAUUUUAFF
FFABRRRQAhOBmse5fzJia07mTy4Se9Y5OTmgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKBkm
gApOtSLDI/RDUyWErHngUAVaNpPStJNOQfeOasJbRJ0UUAZ1qrROJGBAqxJqKL90
Zqe6UfZ2wKxiKALMl/K/Q4qu0jv95iabRQAhopaSgAooooASjFLSUAJRSmigBKKD
RQAUlLSUAFJSmkoAKDRQaACkpaKAExRS0UAa9FFFABRRRQAUUUUAFFFFACVHEhuJ
/wDZFEzHG1epq7awiKP3NAFO+hI5FUMVvyxCRcGsyezZDlRxQBUpaUqQeRUkERll
CjpmgC5YQYHmMPpV+mooRQo7U6gAooooAKKKKACiiigAoopCcDNAFHUJOiCqGKnu
HLzHmosH0oATFJ+NPEbnopqQWsp6rQBDj1NGKtrYMetSrp6/xEmgDOxShGPQE1qr
ZxL2zUqxIvRRQBkrbSt/DUyafIepxWliloAprp8Y6nNTrbRL0UVLRQAgUDoKWiig
AooooAjnGYW+lYh61uyDMbD2rDYYY0ANxSU40lACUlLRQAlFBooAKKKKAEopaQ0A
JRS0hoAKKKKAEooooASg0tJQAUUUUAFFFFAGvRRRQAUUUUAFFFFACUMcKT6UVHJl
2ES9T1oAfaxmWXzD0HStGo4YxFGFFSUAFIQD1FLRQBBJaxPyRVVJoraQqBmrlxKI
oiax2JZiT1NAGmL6I9TUguoj/FWPijnNAG19oiH8QpPtEX94Vj/jRzQBsfaIv71I
bqIfxVkUuKANQ3kXrTTfxDpzWbRQBfOoL2WliuWnbZt4NUKu2CdWoAnFpEDnHNPE
EY/hFSUUAIFUdAKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBG+6axJR+9b61
tnpWNcDEzD3oAiNJTqTFACGkpSKSgApKWkNABRRRQAUlLSUAJRSmkoAKKKKAEooo
oAKSlpKAA0UGigAooooA16KKKACiiigAooooAQnAJp1lHvcyn8KiclmCL1PWtCJB
HGFoAfRRRQAUhpaiuJBFESaAKN9NvfYOgqpSsxZiT1NJQAUUuKPagApRRS0AJSii
igAoFLijpQAda1LVNsI96zo13SAVrKMKBQAtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU
UUAFFFFABRRRQAVkXq4uDWvWZqAxLmgCpSUtFACUhFLig0ANoNFFACUUtJQAUUUU
AJRS0hoASiiigBKKKKACkpaSgAooooAKKKKANeiiigAooooAKTNLTXyRtHU0APtI
98plI47VeqOFPLjC1JQAUUUUAFZl/LufYDwKvzyeXEWrGYlmLHvQAlLQBRigA60u
KWigAxRSijpQAYpQMUYpaAExmjFLS0ATWibpc+laNVbNcKWx1q1QAUUUUAFFFFAB
RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWfqI6GtCqeoLmIH0oAzaKKKAA0lLSUAJ
iilpDQAlIaWkoAKKMUUAFJS0lACUGlpDQAUlLSUABpKWigBKKKDQAUUUUAa9FFFA
BRRRQAUW4EkxPZaazbRmrVsm2POME0AT0UUUAFFFIx2qSe1AFHUJeAgP1qhUk7mS
Yn3plAC4oopaACgUUuKACl6iilAxQAUtFKKAEwaUA0YpyjLjFAGhAu2IVJSKMKBS
0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVXvRmA1YqK5GYWoAxqK
DwcUUAFFFFACGkNOppoATFFLSUAJRQaKACiiigBDSGlNIaACkpaSgAoNFHWgBKKl
SCSTopwatRadnlz+FAFDFFbC28SDG0UUAJRRRQAUUUUAIE8yRV7dTV8DAwKrWi5y
/vVqgAooooAKq3suyLHc1ZrLvZfMlwOgoArcmnCkpRQAtGKKWgApaBS0AHalFFKB
QAYNL7d6OtLQAVLbrukFR4qxaj5iaALdFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF
FFFABRRRQAUUUUAFNkGUI9qdSHkUAYjjDH602pZxiVh71FQAUUUUABpKWjFADaQ0
tIaAEopaQ0AJRQaKAA0hp4jZ/uqTU8djI/XgUAVackbv91TWlHYxp94ZqdY1X7ox
QBnR2Dt97irUdnFHzjJqzRQAiqq9BRRQaAEoozRQBDRRRQAlIx+WlqOZtoFAF+3U
LEAKlqK3O6EGpaACiiigCOd9kTH2rGJy2T3rQ1CTagUd6z8e4oAUUtIKdigA7UCg
YpRzQAuAaKKXFAC4pQKSnUAGMUoopQKADFW7ZcJn1qtV2IYjFAD6KKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMq8GJzVc1cv1xKD7VT60AJRR
RQAUUUYJoAaaDUqQSP0U1YTTnb7xwKAKNOWN3+6prUSwiXqMmp1jVegAoAy47CRv
vcVajsI0681bNJQAxY1T7oFOxRRQAlJS0lAAaKKKACkNLTaACij8KKAIaKKKACqt
w/zYqyTgE1RlO5vxoA0dPl3R7fSrtYltMYZAR0rYjkEiAigB9J0pajmbZEx9qAM2
7kDzn2qEfhQTuYn1ooAUUtJmlFAC4yKXFJTqAAUuKBS0AHSnAUlOGaAAU7tQBRQA
o6iry8ACqcQzIKuigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAopCwHU1G1zEvVqAK2oL8oaqBrRaRLptgqRLOJe2aAMtUZvuqTUyWcrdsVqCNV6
KBTqAKCacP4jVlLWJOi81NRQAgUDoKWiigBKSlooAaaKDRQAlJS0lACGig0lABRR
RQAUlLSd6AEooOaKAIaKKKAI5jtjNUW5NWrk8AVV70AAqzb3LRMMniqwp1AG1HOk
gyDUF/IAgXPWs9JGQ/Kavm3NxGrE80AZ/Snc1K9rJH2zUeCOo/SgBOe1LSCnD6UA
Lz60tJS0ALTqQUuKAFFKPQUgAp46UAApaSigCW3GZPpVuq9sOpqxQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAFFGQKaXUd6AHUVGZ0Heozc+goAsUZqobhj04phkY9TQBcMijvTGuI
x3qmSaaaALLXg7CoGunbocVGaQ9KABndurGozTqQ0ASWxxOtatY8ZxICK11OVH0o
AWiiigAooooAKKKKAEooooAaaKDRQAlIaWkNACGkNLSGgAooooAQ0UUlABRRRQBD
RRSUAVbg5fHpUFPlOXNMoAWnCmindKAHRLukAraQYQD2rLskDTj2rWoATGaY0KN1
UVJRQBVayQ/d4qM2TDoavUUAZ32Vx0FN8iQdRWnRQBmeWw7UBT6VpbR6UmxfQUAZ
4B9DTvwq9sX0FGxfSgClg+lGCe1Xtq+lG0elAEcAwnNSZHrUEzENgHFRZPrQBcyP
WjcPWquT60UAWS6jvSeatQdKKAJvOHYU3zj2FR0UAPMrU0yMe9JikoACT6mmmlpD
QAlJS0hoASiiigBD9abTz0phoAaRSGlNIRQA2kPWnU00AIDg575rWhbdEprJNadm
26Ae1AE9FFFABRRRQAUUUUAIaSlpKAEooooASkNFIaACkNLSUAFFFFACGkpTSUAF
FGaKAIKRzhSaWmT/AOqNAFJzliaSg9aBQAop1JS0AX9OTALGr9QWaBIB71PQAUUU
UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBUmP7ymilk5c0goAWlFIKWgBaKKKACiiigAp
KWkoAKQ0tJQA00lKaSgBDQKKWgBD0pmKeaYaAENNNONNNACU2nGmmgBD0q9YN8pB
qiatWLfvCKANCiiigAooooAKKKKAEpKU0lACUlLSUAIaSlpKAEoNLSGgAooooAQ0
lLmkoASiiigCKobnOzipar3RIwKAKp60opKUUAOFPRdzqPemCp7Vd06+1AGsg2oB
TqBRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABQelFIxwpoApNyxpRSdSaWgBRS0maKAH
A0UlLQAUUUE0AFIaM0daAEzSGlpCaAEpKKKACkoooAQ00049aaaAExxTSaU0hoAS
kNBpDQAhqW2bbMtQmlQ4cH3oA2hRTUOVB9qdQAUUUUAFFFFACUmKWkoASkNLSGgB
DSUppKACkoNFABSUtFADcUUUUAJRRRQBDVW6b5gMdBVuqdz980AQUopKUUAOFXNP
XMu70qmK0dOTClqAL1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMkOENPqObiM0AV
M0tJQKAHZopKWgBaWkooAWikooAKKKSgApM0ZxSGgAooooASig0E0ANPWmmnE+1N
oASmmlPWkNACGkNKabQAhpM4NKeuaQ0Aa1s26EGpqqWD7oselW6ACiiigAoopDQA
UlLTTQAUlLSUAJSUppKAEpKWkFAC0UUhoASg0UlABRRmigCGqU+cmrtVbpcKD70A
V6UUlKKAHCtaxXEA96yVGTW3AoWFQPSgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK
ACo5/wDVmpKiuD+7xQBUpaSloAKXNJRQA7NGabS5oAWikzRmgAzRSUUAFFFJQAtF
FJQAU05zSk02gApppSabQAE02lpDQAh/WkNKab3oAKSik70AXdPbBK1oVk2bBZxW
tQAUUUUAFJS0lACUhpaSgBDSUppKAEooooASk7UtJ2oAWkNL2ptACUUtJQAUUUUA
Q025j/0bdTicDNWEUS2+D3FAGLSinSoUkKn1ptAD4xlwPU1uIMIB7ViwDMy/Wtsd
BQAtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFQXJ+Sp6guj8ooArUtNBpc0AFFLRQ
AUUlFAC0UlFABS0lFABS0hoNABSE0ZppPNABSUUmaAEJpKUmkoAO9NJpTTe9ABSU
GkJoAKTNLTaAHxNtlU1tKcqDWEDgg1s27boVNAEtFFFABSUtNoAKSiigBDSUGjNA
CUhpaQ0AFFFFACUhpe1IaAEooppYL1IFADqKgN5EDjNFACnoatW3+pFVT901btv9
SKAKl/b5/eKKzq6BlDDB6Gsm7tTExYD5TQA20Gbha2RWRYLmcVr0AFFFFABRRRQA
UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFV7voKsVWvPuigCsKXJptANADwaKbnmj8aAHUUmaM0A
LRSbqM0ALRTcntRxQAu7ikzSUUABpOlGaQnmgANJ2ozSGgAzSZozSGgAzTc0ppKA
EoNBpDQAh60UGigArT098xY9KzKuae2HIz1oA0qKKKAENITS02gApKU80lACGkpa
SgBKDQeKY8qJ95gKAHUVVkvo1+7zVaS+kbpwKANFpFQZJFV3vo06HNZrSO3VjTTz
QBak1B2J28VWeZ3PzMabRQAlFFFAGxVuAYiAqrVqA5joAlproHXDDIp1FAFSK3EE
5PY1aqnqDFUBBqO3viMK/wCdAGjRTUdXGVOadQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF
ABVa8+6Ks1WvfuCgCmOtLmmigUAOzQDSZozQA7NGaTNFAC59aM0n40ZoAWk6UZxS
ZzQApNGaTNITQAtITzSE9KKAENFBpCaAD3pDRmkoAXNNpc0hoATNFIaKACiiigAN
TWjbZxUNKjbWBHrQBuDpRTY2zGD7UpYKOSMUAFJUT3USfxVWfUlH3RmgC8aYWA6n
FZj38rHjioHmkfqxoA1Xu4k/iqs+o9lFZ5+pooAnkvJX74qEuzdSTSUlABSdKU0h
oAKKKSgAoooNACUUUUAf/9k=
}

main-window: center-face layout [
    backdrop img effect [tile-view]
    key (escape) [unview quit]
    styles look-and-feel
    origin 2x2 space 2x2 across
    gui-hosts-list: cycle-list pad 08x0 refresh-btn
    gui-browse-button: browse-btn about-btn return
    gui-news-list: news-list
    gui-news-slider: news-slider return
    gui-timer: refresh-time rate 00:15:00
]
display-rss 1
view/title main-window "Live Bookmarks"
][
    alert rejoin [{We apologize, an unexpected error occurred (} get in disarm err 'id { error)}]
]
quit

No comments:

Post a Comment